5 vigtige overvejelser når forældre bliver skilt

Hvad sker der med børnene, når forældre bliver skilt?

Ja, udover at det kan være en hård omgang at blive skilt, så er det heller ikke sjovt for børnene. Der er en række hensyn der skal tages, så det ikke kommer til at påvirke dem mere end nødvendigt. I skal som forældre altså tage ansvar og sikre jer at juridiske dokumenter kommer på plads og at I har en klar aftale omkring børnene.

De 5 vigtigste overvejelser når forældre bliver skilt er følgende:

  1. Forældremyndigheden – Hvem er jer, skal have ansvaret hovedsageligt hos barnet? Skal den være fælles? Eller skal en af jer overtage den. Forældremyndigheden er afgørende for de fælles beslutninger man som forælder har lov til at træffe for sit barn. Det kan være hvilken skole barnet skal gå på, hvis barnet vil flytte til udlandet i en periode eller hvis barnet udsættes for sygdom og f.eks. skal opereres. Det er altså vigtigt I finder ud af, om I begge er i stand til at være involveret i forældremyndigheden eller om en af jer, skal tage hovedansvaret for barnet.
  2. Bopæl – hvor skal barnet bo henne? Det er vigtigt I taler med jeres barn om dette. Her skal I ikke tænke på jer selv, men hvad barnet har lyst til og føler sig tryg i. For der er kun en af jer som kan få barnet på jeres folkeregisteradresse. I skal beslutte jer for dette, da barnet kun har lov til at bo hos en af jer og bopælsforælderen bestemmer over barnet daglige liv og beslutter en masse ud fra barnets dagligdag. Det kan være en hel del der hører under her, men f.eks. hvis barnet skal gå til skolepsykolog eller i skal vælge barnets daginstitution, så er det her bopælsforælderen som træffer denne beslutning.
  3. Samvær – Hvor meget skal I hver især have af tid med barnet? Det skal I skriftligt have på papir og her er det en god idé at aftale efter barnets behov og hvad der er det bedste for barnet. Denne aftale er bindende og skal være detaljeret så I undgår at blive uenige.
  4. Børnebidrag – Hvem skal forsøge jeres barn? Hvis bopælsforælderen overordnet skal have ansvaret for barnet, så bør den anden forælder støtte med et bidrag og derfor er der noget der hedder børnebidrag som skal overholdes. Beløbets størrelse afhænger af den månedlige bruttoindkomst hos den forælder, som skal betale børnebidrag.
  5. Fokuser på barnets behov – Gennemtænk en langsigtet plan og få evt. hjælp af en skilsmisseadvokat. De kan hjælpe jer med alle 5 dele som skal være på plads når I skilles med børn.