Bliv sikret med en ægtepagt

hvad er en ægtepagt

En ægtepagt er til jer, som ikke ønsker et formuefællesskab, som er udgangspunktet for ægtefæller. Ægtepagten ophæver således formuefællesskabet og kan dermed sørge for, at ægtefællernes eje ikke er fælles.

I bestemmer selv, hvornår I vil udarbejde ægtepagten. Rent juridisk kan det både foregå før og efter ægteskabet.

Få mere information om det her.

Hvorfor udarbejde en ægtepagt?

Motivet bag udarbejdelsen af en ægtepagt kan variere. Det kan være alt fra at beskytte sin egen formue eller livsværk til at beskytte ens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller bortkommelse.

Ægtepagter er muligvis ikke for alle, og derfor er det en god idé at vurdere, om det er ønskværdigt i jeres situation.

Den typiske form for ægtepagt

Den mest hyppige form for ægtepagt er den, som omhandler særeje. Ægtepagten om særeje afgør særejet for ægteparrets enkelte dele af en formue samt hele formuen.

Der findes to former for særeje – fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. 

Fuldstændigt særeje

Denne form for særeje handler om, at ægtefællernes ejendele er særeje ved både skilsmisse og død.

Denne type for særeje er til jer, der ønsker:

 

  • At nogle bestemte ejendele ikke skal deles med ægtefællen
  • At den gæld, man har, ikke skal hæftes på ægtefællen
  • At tilgodese børn fra forhenværende forhold

Kombinationssæreje

Denne form for særeje vedrører, at I udelukkende har særeje ved skilsmisse – ikke ved død. Hvis man vælger kombinationssæreje betyder det hermed, at hvis en af jer går bort ved døden, så bliver dennes særeje til fælleseje.

Denne type særeje er til jer, der ønsker:

 

  • At tilgodese sin ægtefælle efter sin egen død
  • At beholde sin formue til trods for skilsmisse