Hvordan kan man afsone sin fængselsstraf med fodlænke?

Fængselsstraf med fodlænke

Er man blevet idømt en fængselsstraf på op til seks måneder, vil man i nogle tilfælde kunne få lov til at afsone med en fodlænke. Det vil sige, at man ikke skal i fængsel, men derimod kan afsone sin straf derhjemme.

Ligeledes betyder dette, at man fortsat kan passe sit arbejde eller sin uddannelse. Det er dog ikke alle, der kan blive godkendt til dette, hvorfor ikke alle får lov til at afsone med fodlænke.

Ønsker du at vide mere om, hvordan man får fodlænke under sin afsoning, skal du læse med herunder. Her kan du nemlig blive klogere på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før det kan godkendes af Kriminalforsorgen.

Flere betingelser skal være opfyldt

Hvis du vil afsone din fængselsstraf med fodlænke, er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Det gælder som udgangspunkt følgende:

  • Din bolig skal være egnet til afsoning med fodlænke, og give mulighed for overvågning og kontrol. Det er derfor ikke tilladt at bo på hotel eller herberg.
  • Øvrige beboere i boligen over 18 år, skal give samtykke til, at du afsoner med fodlænke.
  • Som udgangspunkt skal man være i arbejde eller under uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis straffen er under 30 dage. Afsoner man med fodlænke, vil arbejdsgiver eller uddannelsessted blive informeret om dette.
  • Det kræves – som udgangspunkt – at man deltager i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen, og at man ikke indtager alkohol og stoffer under afsoningen.

Hertil er det også et krav, at ens personlige forhold skal være således, at det af Kriminalforsorgen bliver vurderet, at man vil være i stand til at overholde vilkårene. Inden man kan få lov til at afsone med en fodlænke, skal man derfor tage del i en såkaldt egnethedsvurdering.

Hvordan foregår afsoning med fodlænke?

Når du afsoner med fodlænke, skal den være om anklen hele tiden. Inden afsoning vil man skulle udarbejde et aktivitetsskema, der angiver, hvornår man kan forlade sit hjem. Det kan f.eks. være, når man skal købe ind, være på arbejde eller deslige.

Er der man ikke på arbejde, i skole eller tager del i godkendte aktiviteter, skal man være i sit hjem. Flere gange om ugen vil Kriminalforsorgen komme på uanmeldt besøg. Overholder man ikke aftalerne, kan man blive overført til et fængsel, hvor man skal afsone.

En dygtig advokat kan hjælpe med at blive godkendt

Er du blevet idømt en fængselsstraf, som du ønsker at afsone med fodlænke, skal du søge om det. Det skal ske senest syv dage efter, at du har fået din dom. Når du det ikke, vil du ikke kunne blive godkendt. Derfor er det vitalt, at man ikke tøver med at få sendt sin ansøgning.

Hvis du vil forøge dine chancer for at blive godkendt til at afsone med en fodlænke, er det en god idé at alliere dig med en advokat. Her bør du gå efter en advokat, der har stor erfaring med at føre denne type sager, da det giver dig bedre chancer for at vinde sagen.